konserwacja obiektów zabytkowych

Akant

Firma Akant od 1983 roku zajmuje się konserwacją, renowacją i rekonstrukcją obiektów zabytkowych. Przywracamy dawny blask obiektom i przedmiotom zabytkowym będącym naszym dziedzictwem kulturowym. Prace konserwatorskie wykonujemy zarówno na małych, jak i na dużych obiektach. Przeprowadzamy również renowację oraz rekonstrukcję sztukaterii, rzeźb, klatek schodowych, sufitów, mebli oraz okien i drzwi. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin rzemieślniczych, takich jak sztukatorstwo, pozłotnictwo, czy snycerstwo. Nieustannie wzbogacamy nasze usługi o najnowsze technologie i materiały najwyższej jakości, które gwarantują najlepsze efekty pracy w szybkim terminie.

Uważam za właściwe wyjaśnienie słowa, które charakteryzuje działalność firmy AKANT Renowacja Obiektów Zabytkowych. Renowacja (z j. łacińskiego - odnowienie) to wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu dzieła sztuki, uzupełnienie zniszczeń jakim ono uległo, lub też całkowitego odtworzenia zniszczonego zabytku - najczęściej architektury, mebli, malarstwa, rzeźby itp.. Z renowacją nierozerwalnie wiąże się konserwacją ( z j. łacińskiego - utrzymanie w całości) czyli wszystkie czynności zabezpieczające dzieło sztuki przed dalszą destrukcją.