Szanowni Państwo,

Uważam za właściwe wyjaśnienie słowa,  które charakteryzuje działalność firmy AKANT Renowacja Obiektów Zabytkowych w Drewnie.
Renowacja (z  j. łacińskiego - odnowienie) to wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu dzieła sztuki, uzupełnienie zniszczeń jakim ono uległo, lub też całkowitego odtworzenia zniszczonego zabytku - najczęściej architektury, mebli, malarstwa, rzeźby itp..  Z renowacją nierozerwalnie wiąże się   konserwacja ( z j. łacińskiego conservatio - utrzymanie w całości ) czyli wszystkie czynności zabezpieczające dzieło sztuki przed wilgocią, zmianami temperatury czy uszkodzeniami mechanicznymi, a wszystkie zabiegi przeprowadzane są według zachowanych receptur i wskazówek, bądź materiałów ikonograficznych.
Czas - czwarty wymiar obrazujący przestrzeń, przemieszczającą się we wrzechświecie w tempie wymiernym. Wraz z jego upływem wszystko ulega zmianom, rodzi się, żyje, umiera...Inaczej - przemieszcza się w czasie, także wytwory ludzkiej myśli i zręczności ludzkich rąk.

Od zaranie dziejów człowiek stara się tworzyć rzeczy doskonałe w formie i treści. Tak powstaje sztuka  - twórczość artystyczna obejmująca dzieła z zakresu architektury, plastyki, muzyki teatru, filmu, a także rzemiosła artystycznego, odpowiadające wymaganiom estetyki, odznaczające się pięknem i harmonią.
Twórcy posiadają umiejętność, biegłość w wykonywaniu dzieła, talent, kunszt i mistrzostwo. My zaś dzieła mistrzów chronimy przed niszczącym działaniem czasu. robimy wszystko by zatrzymać czas w obiektach drewnianej architektury, w meblach i rzeźbie. Leczymy wszystkie choroby, które z biegiem lat pozostawiają piętno na wiekowych dziełach, przywracamy im formę, treść i blask minionych epok.
O 1984 roku udało nam się zatrzymać czas w dziełach mistrzów XIX i XX wieku, a to dużo, zważywszy, że zanieczyszczenie środowiska, w którym żyje dzisiejsza cywilizacja, działa nader destrukcyjnie na dzieła sztuki stanowiące historię ludzkości.